news
화웨이 P20, P20 Pro, 및 P20 Lite 추가 유출

화웨이 P20, P20 Pro, 및 P20 Lite 추가 유출

Date 2018-03-13 | By KGNEWS | Read [1582] | Comment [3]
애플 뮤직, 유료 구독자 3800만명 돌파

애플 뮤직, 유료 구독자 3800만명 돌파

Date 2018-03-13 | By KGNEWS | Read [1396] | Comment [4]
트럼프 대통령, 브로드컴의 퀄컴 인수 제동

트럼프 대통령, 브로드컴의 퀄컴 인수 제동

Date 2018-03-13 | By KGNEWS | Read [2499] | Comment [4]
T-Mobile, 모토로라 Moto E4 판매 개시

T-Mobile, 모토로라 Moto E4 판매 개시

Date 2018-03-13 | By KGNEWS | Read [385]
ASUS, ZenFone 4 Pro 오레오 업데이트 배포

ASUS, ZenFone 4 Pro 오레오 업데이트 배포

Date 2018-03-13 | By KGNEWS | Read [591]
구글, 안드로이드 웨어 개명 예정

구글, 안드로이드 웨어 개명 예정

Date 2018-03-13 | By KGNEWS | Read [1574] | Comment [1]
화웨이, 탑재 Honor View 10 미국 예약판매 개시

화웨이, 탑재 Honor View 10 미국 예약판매 개시

Date 2018-03-13 | By KGNEWS | Read [468] | Comment [3]
화웨이, nova 3e 티져 공개

화웨이, nova 3e 티져 공개

Date 2018-03-13 | By KGNEWS | Read [761] | Comment [3]
Snapdragon 660 탑재 ZenFone 5 Max 등장

Snapdragon 660 탑재 ZenFone 5 Max 등장

Date 2018-03-13 | By KGNEWS | Read [411]
화웨이 Y7 (2018) 유출

화웨이 Y7 (2018) 유출

Date 2018-03-13 | By KGNEWS | Read [564]
[루머] 애플 AirPods 2, 노이즈 캔슬링 지원

[루머] 애플 AirPods 2, 노이즈 캔슬링 지원

Date 2018-03-12 | By KGNEWS | Read [3246] | Comment [15]
삼성전자, 오레오 업데이트 일정 추가 공개

삼성전자, 오레오 업데이트 일정 추가 공개

Date 2018-03-12 | By KGNEWS | Read [3731] | Comment [18]
삼성 갤럭시 J8 플러스 등장

삼성 갤럭시 J8 플러스 등장

Date 2018-03-12 | By KGNEWS | Read [1645] | Comment [9]