news
앤디 루빈이 제작한 스마트폰 Essential 추가 유출

앤디 루빈이 제작한 스마트폰 Essential 추가 유출

Date 2017-04-21 | By KGNEWS | Read [5245] | Comment [5]
HTC U, 블루투스 5.0 탑재

HTC U, 블루투스 5.0 탑재

Date 2017-04-21 | By KGNEWS | Read [1175] | Comment [6]
화웨이 Honor 9 추가 유출

화웨이 Honor 9 추가 유출

Date 2017-04-21 | By KGNEWS | Read [1006] | Comment [1]
LG전자, Hi-Fi 쿼드 DAC 탑재 G6 대만 발표

LG전자, Hi-Fi 쿼드 DAC 탑재 G6 대만 발표

Date 2017-04-21 | By KGNEWS | Read [2902] | Comment [5]
마스타카드, 지문인식 센서 내장 신용카드 발표

마스타카드, 지문인식 센서 내장 신용카드 발표

Date 2017-04-21 | By KGNEWS | Read [5279] | Comment [12]
HTC, 신형 플래그십 발표회 초대장 배포

HTC, 신형 플래그십 발표회 초대장 배포

Date 2017-04-21 | By KGNEWS | Read [945] | Comment [1]
화웨이, Honor 8 Pro 영국 출시

화웨이, Honor 8 Pro 영국 출시

Date 2017-04-21 | By KGNEWS | Read [740] | Comment [1]
[할인] 구글 Pixel $599.99

[할인] 구글 Pixel $599.99

Date 2017-04-21 | By KGNEWS | Read [1281] | Comment [2]
샤오미, 홍미 4X 말레이시아 발표

샤오미, 홍미 4X 말레이시아 발표

Date 2017-04-21 | By KGNEWS | Read [773]
SK텔레콤, 세계 최초 5CC CA 상용화

SK텔레콤, 세계 최초 5CC CA 상용화

Date 2017-04-21 | By KGNEWS | Read [1123] | Comment [3]
알카텔 아이돌 5S 유출

알카텔 아이돌 5S 유출

Date 2017-04-21 | By KGNEWS | Read [1222] | Comment [3]
삼성 워치페이스 디자인 콘테스트 우승작 발표

삼성 워치페이스 디자인 콘테스트 우승작 발표

Date 2017-04-20 | By KGNEWS | Read [7739] | Comment [6]
소니, 플래그십 미러리스 카메라 α9 발표

소니, 플래그십 미러리스 카메라 α9 발표

Date 2017-04-20 | By KGNEWS | Read [4091] | Comment [2]
모토로라 Moto E4 사양 추가 유출

모토로라 Moto E4 사양 추가 유출

Date 2017-04-20 | By KGNEWS | Read [753]