unboxing
글 읽기
제목 LG V30S ThinQ & V30S Plus ThinQ Hands on 추천 0 IP 주소
글쓴이 UnderKG 날짜 2018.03.04 12:13 조회 수 12506

lg-v30s-thinq-v30s-plus-thinq-handson-pic1.jpg lg-v30s-thinq-v30s-plus-thinq-handson-pic2.jpg lg-v30s-thinq-v30s-plus-thinq-handson-pic3.jpg lg-v30s-thinq-v30s-plus-thinq-handson-pic4.jpg lg-v30s-thinq-v30s-plus-thinq-handson-pic5.jpg lg-v30s-thinq-v30s-plus-thinq-handson-pic6.jpg


추천 액세서리 목록  ʕ•ᴥ•ʔ


- 듀얼 코일 탑재 클레버 타키온 고속 무선 충전기 http://bit.ly/2ljifEr