quick review

samsung-galaxy-s22-plus-review-pic16.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic17.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic18.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic22.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic13.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic19.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic6.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic5.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic4.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic7.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic9.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic10.jpgsamsung-galaxy-s22-plus-review-pic11.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic1.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic12.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic20.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic21.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic30.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic31.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic32.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic33.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic34.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic35.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic36.jpg

- 전반적인 평가는 갤럭시 S22 울트라 리뷰 ( https://bit.ly/3xY2TsQ )를 참고해 주세요.

- 갤럭시 S22 리뷰는 ( https://bit.ly/3McG8Wp )를 참고해 주세요.


- 갤럭시 S22와의 차이점은

 - 화면, Wi-Fi 6e 및 UWB 유무, 배터리 용량, 충전 속도, 및 방열 처리 정도

 - 참고로 두 기종의 가장 큰 차이 중 하나인 배터리는 5G 120Hz가 7시간 55분, 5G 60Hz가 9시간 32분으로 더 길고

 - 충전 시간은 유선이 30분에 57%, 1시간에 50%, 1시간 10분에 100%, 무선이 30분에 32%, 1시간에 56%, 1시간 30분에 79%, 2시간에 100%


- 결론

 - 그게 20만원의 가격차를 감당할 정도냐면 글쎄

 - 가성비(?) 플래그십으로 가려면 S22로 가고, 아예 안드로이드 최고(...) 경험으로 가려면 S22 울트라가 맞다는 생각

 - 폰 자체는 GOS 사태를 배제하고 보면 나쁘지 않지만, 쉽게 말해서 그돈x 듣기 딱 좋은 포지션.EVALUATION
F717
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
디자인
8
디스플레이
8.5
퍼포먼스/성능
5
소리/카메라
8
배터리
8.5
7.6
갤럭시 S22와의 차이점은 화면, Wi-Fi 6e 및 UWB 유무, 배터리 용량, 충전 속도, 및 방열 처리 정도. 그게 20만원의 가격차를 감당할 정도냐면 글쎄... 가성비(?) 플래그십으로 가려면 S22로 가고, 아예 안드로이드 최고(...) 경험으로 가려면 S22 울트라가 맞다는 생각 폰 자체는 GOS 사태를 배제하고 보면 나쁘지 않지만, 쉽게 말해서 그돈x 듣기 딱 좋은 포지션.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
431 Apple iPhone 14 Pro & 14 Pro Max [10] file UnderKG 2022.11.25 3183 0
430 Samsung Galaxy Z Flip4 [1] file UnderKG 2022.10.18 13863 0
429 Samsung Galaxy Z Fold4 file UnderKG 2022.10.06 14260 0
428 Samsung Galaxy A33 5G [1] file UnderKG 2022.09.02 13490 0
427 Samsung Galaxy A13 [2] file UnderKG 2022.08.31 10727 0
426 Xiaomi Mi Band 7 [1] file UnderKG 2022.08.02 10162 0
425 Samsung Galaxy Jump2 [1] file UnderKG 2022.05.26 14745 0
» Samsung Galaxy S22 Plus [5] file UnderKG 2022.05.13 20156 0
423 Samsung Galaxy S22 [2] file UnderKG 2022.05.13 19691 0
422 Samsung Galaxy A23 [1] file UnderKG 2022.05.02 15077 0
421 Samsung Galaxy S22 Ultra [13] file UnderKG 2022.04.29 23709 0
420 Apple iPad Air (Gen. 5) [3] file UnderKG 2022.04.08 15479 0
419 Samsung Galaxy A53 5G file UnderKG 2022.03.31 18751 0
418 Apple iPhone SE(Gen. 3) [4] file UnderKG 2022.03.28 13969 0
417 Sony Xperia 1 III [2] file UnderKG 2022.03.04 10947 0
416 Samsung Galaxy XCover 5 [6] file UnderKG 2022.02.25 10891 0
415 Samsung Galaxy S21 FE 5G [6] file UnderKG 2022.02.08 13945 0
414 Google Pixel 6 Pro [1] file UnderKG 2022.01.20 13299 0
413 ASUS Zenfone 8 [4] file UnderKG 2022.01.06 16194 0
412 Apple iPad (Gen. 9) [2] file UnderKG 2021.12.23 12166 0