unboxing
글 읽기
제목 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen6 추천 0 IP 주소
글쓴이 UnderKG 날짜 2018.04.20 16:22 조회 수 9748

lenovo-thinkpad-x1-carbon-gen6-unboxing-pic1.jpg lenovo-thinkpad-x1-carbon-gen6-unboxing-pic2.jpg lenovo-thinkpad-x1-carbon-gen6-unboxing-pic3.jpg lenovo-thinkpad-x1-carbon-gen6-unboxing-pic4.jpg lenovo-thinkpad-x1-carbon-gen6-unboxing-pic5.jpg레노버로부터 컨텐츠 제작 비용을 지원 받았습니다. ʕ•ᴥ•ʔ